گزارش ذخیره

صداهای پیشرفته انگلیسی که باید بدانید


کانال انگلیسی با ونسا کانال انگلیسی با ونسا
٤,٦٥٠,٠٠٠ دنبال کننده ١٣٩٩/٠٧/١٨ (٣ سال قبل)

00:00 مقدمه
01:25 دسته بندی ها
01:45 صداهای حیوانات
06:01 چیزهایی برای تلفن های موبایل
09:55 صداهای انسانی
16:32 تست مکالمه

فرستادن