گزارش ذخیره

آموزش زبان زندگی در خارج از کشور | انگلیسی را با یک داستان واقعی بیاموزید


کانال آموزش انگلیسی با سریال کانال آموزش انگلیسی با سریال
٦,٤٦٠,٠٠٠ دنبال کننده ١٤٠٠/٠٤/٣١ (٢ سال قبل)

00:00 مقدمه
01:02 چه مدت طول کشید
01:47 چیزی که یاد گرفتم
07:51 کابوس های زندگی در خارج از کشور
13:14 راه سخت

فرستادن