گزارش ذخیره

افعال انگلیسی حرکت بدنی | بیش از 60 فعل رایج برای بیان حرکت بدن - زبان انگلیسی


کانال 7 ای اس ال کانال 7 ای اس ال
٢,٢٢٠,٠٠٠ دنبال کننده ١٣٩٧/٠٥/٠٣ (٥ سال قبل)

فرستادن