گزارش ذخیره

نحوه استفاده از اسم مصدرها | گرامر گیج کننده انگلیسی


کانال اممم انگلیش کانال اممم انگلیش
٥,٣١٠,٠٠٠ دنبال کننده ١٣٩٧/٠٨/١٠ (٤ سال قبل)

00:00 مقدمه
00:49 اسم مصدر
01:25 فعل مصدر
02:12 الگوی فعل
02:37 Stop + a gerund
03:47 Stop + to-infinitive
05:03 کدام افعال معنی را تغییر می دهند
06:18 فراموش کردن
07:35 یاد آوردن
10:00 منظور داشتن

فرستادن