گزارش ذخیره

120 عبارت مفید انگلیسی برای توصیف افراد و چیزها - مهارت های مکالمه انگلیسی


کانال استودیو جیمز کانال استودیو جیمز
٥٧٤,٠٠٠ دنبال کننده ١٤٠٢/٠١/١٩ (١٠ ماه قبل)

فرستادن