گزارش ذخیره

صفات متضاد: فهرست صفت های متضاد در انگلیسی با تصاویر


کانال 7 ای اس ال کانال 7 ای اس ال
٢,٢٢٠,٠٠٠ دنبال کننده ١٣٩٧/٠٢/١٨ (٥ سال قبل)

فرستادن