گزارش ذخیره

بهترین برنامه برای بهبود واژگان انگلیسی


کانال لینگومارینا کانال لینگومارینا
٧,١٨٠,٠٠٠ دنبال کننده ١٤٠١/٠٦/٣٠ (١ سال قبل)

00:00 چگونه مانند یک بومی صحبت کنیم
02:27 چرا این یک برنامه عالی است
04:04 نحوه ثبت نام
05:03 چگونه سوال بپرسیم

فرستادن