گزارش ذخیره

آیا پروانه ها تنها حیواناتی هستند که با کرم ها تشکیل می شوند؟


کانال داگ و آموزش انگلیسی کانال داگ و آموزش انگلیسی
٦١٦,٠٠٠ دنبال کننده ١٤٠٠/٠٢/٢٣ (٢ سال قبل)

00:00 مقدمه
00:34 داستان
02:53 درس
04:59 در مورد حیوانات دیگر چطور
07:19 نتیجه

فرستادن

آیا سگ ها عرق می کنند؟
آیا سگ ها عرق می کنند؟
١٢ ماه قبل