گزارش ذخیره

چرا والدین فرزندان خود را مورد آزار و اذیت قرار می دهند - زبان انگلیسی


کانال مدرسه زندگی کانال مدرسه زندگی
٨,١٣٠,٠٠٠ دنبال کننده ١٤٠١/١٠/٢٩ (١ سال قبل)

00:00 مقدمه
00:56 آنچه پدر و مادر احساس می کنند
01:52 آنچه کودک احساس می کند
02:38 چه باید کرد؟

فرستادن

تست انجمن کارل یونگ
تست انجمن کارل یونگ
١٠ ماه قبل
تربیت فرزند درونی ما
تربیت فرزند درونی ما
١١ ماه قبل