گزارش ذخیره

درک این گیج کننده انگلیسی | "Did You Say HIM or THEM ؟"


کانال آموزش انگلیسی با سریال کانال آموزش انگلیسی با سریال
٦,٤٦٠,٠٠٠ دنبال کننده ١٤٠٠/٠٢/٠٩ (٢ سال قبل)

00:00 مقدمه
00:42 درس
07:23 ترویج

فرستادن