گزارش ذخیره

چگونه سریعتر بخوانیم: 2 ترفند


کانال انگلیسی با جیمز کانال انگلیسی با جیمز
٤,٦٠٠,٠٠٠ دنبال کننده ١٣٩٧/٠٧/٠٤ (٥ سال قبل)

00:00 مقدمه
01:00 فواید مطالعه
12:00 جایزه

فرستادن