گزارش ذخیره

صحبت کردن با تلفن را به زبان انگلیسی تمرین کنید: با بانک تماس بگیرید!


کانال اممم انگلیش کانال اممم انگلیش
٥,٣١٠,٠٠٠ دنبال کننده ١٤٠١/٠٥/١١ (١ سال قبل)

00:00 صحبت کردن با تلفن به زبان انگلیسی
01:19 هی بانو! انجمن صحبت آنلاین
02:46 آیا از برقراری تماس تلفنی به زبان انگلیسی عصبی هستید؟
02:49 تماس با بانک را تمرین کنید
06:30 تمرین مکالمه تلفنی حرفه ای
09:54 گفتگوی مکالمه تلفنی - گوش کنید!

فرستادن