گزارش ذخیره

داشتن برخی مشکلات در خانه | تمرین زبان انگلیسی - مارک کولک


کانال مارک کولک کانال مارک کولک
٨٦٢,٠٠٠ دنبال کننده ١٤٠١/١١/٠٤ (١ سال قبل)

00:00 مقدمه
00:40 ما مشکلاتی داریم
09:28 شما چی فکر میکنید؟

فرستادن