گزارش ذخیره

انگلیسی با سریال فرندز : جوی همه‌توان را برای «I'm Impotent» اشتباه می‌گیرد


کانال آموزش انگلیسی با سریال کانال آموزش انگلیسی با سریال
٦,٤٦٠,٠٠٠ دنبال کننده ١٣٩٦/٠٥/٠٥ (٦ سال قبل)

00:00 مقدمه
00:55 من ناتوان هستم
01:51 قادر مطلق

فرستادن