گزارش ذخیره

تاثیرات انسانی چقدر ادامه خواهد داشت؟ - دیوید بیلو


کانال تد کانال تد
١٨,٠٠٠,٠٠٠ دنبال کننده ١٣٩٦/٠٩/١٣ (٥ سال قبل)

مطالب علمی و آموزشی کوتاه و مفید به زبان انگلیسی
فرستادن