گزارش ذخیره

اسپیکینگ آیلتس: تسلط خود را بهبود بخشید 2 | باشگاه روان


کانال موفقیت در مکالمه کانال موفقیت در مکالمه
٢,٣٥٠,٠٠٠ دنبال کننده ١٣٩٩/٠١/٣٠ (٣ سال قبل)

01:33 درس های رایگان
01:54 باشگاه روانچگونه کار می کند
03:21 حال کامل استمراری
03:46 آیا شما رانندگی می کنید؟
03:51 تکرار!
05:07 آیا ورزش های آبی انجام می دهید؟
06:43 می دوی؟
08:20 درخواست ها
08:45 آیا به علم علاقه دارید؟
10:16 آشپزی میکنی؟
11:50 معمولا وقت خود را چگونه می گذرانید؟

فرستادن