گزارش ذخیره

ترامپ بازداشت شد: بررسی خبری بی بی سی


کانال آموزش انگلیسی بی بی سی کانال آموزش انگلیسی بی بی سی
٤,٧١٠,٠٠٠ دنبال کننده ١٤٠٢/٠١/١٧ (١١ ماه قبل)





فرستادن

قهوه - چالش واژگان
قهوه - چالش واژگان
١١ ماه قبل
میوه - چالش واژگان
میوه - چالش واژگان
١١ ماه قبل