گزارش ذخیره

به زبان انگلیسی بخوانید و گوش دهید | سطح 9 مبتدی | آکسفورد


کانال انگلیسی آسان کانال انگلیسی آسان
٣٣٠,٠٠٠ دنبال کننده ١٤٠١/١٢/١٠ (٩ ماه قبل)

00:00 داستان
09:30 سوالات مفهومی

فرستادن