گزارش ذخیره

مشکل سیستم وثیقه ایالات متحده - کامیلو رامیرز


کانال تد کانال تد
١٨,٠٠٠,٠٠٠ دنبال کننده ١٣٩٩/٠٧/٠٨ (٣ سال قبل)

مطالب علمی و آموزشی کوتاه و مفید به زبان انگلیسی
فرستادن