گزارش ذخیره

120 ترکیب فعل در انگلیسی | برای صحبت کردن به زبان انگلیسی روان و طبیعی، مراعات نظیر را بیاموزید


کانال 7 ای اس ال کانال 7 ای اس ال
٢,٢٢٠,٠٠٠ دنبال کننده ١٣٩٧/٠٣/٠٨ (٥ سال قبل)

فرستادن