گزارش ذخیره

واژگان اسپیکینگ آیلتس: راهنمای نهایی


کانال موفقیت در مکالمه کانال موفقیت در مکالمه
٢,٣٥٠,٠٠٠ دنبال کننده ١٣٩٩/١٠/٢٧ (٣ سال قبل)

00:00 خوش آمدی
00:40 محتوای ویدیویی
01:25 چگونه دایره لغات خود را تقویت کنیم
03:07 به کدام کلمات در اسپیکینگ آیلتس نیاز دارم
06:36 مترادف ها
06:56 متضادها
07:18 خانواده واژه ها
08:19 همایند
09:47 عبارات اصطلاحی
10:30 افعال مرکب
11:24 گرامر کلمات
12:10 انگلیسی گفتاری در مقابل انگلیسی نوشتاری
14:33 چگونه کلمات را یاد بگیریم
16:50 نحوه یادداشت برداری
22:20 چگونه کلمات را به خاطر بسپاریم
27:57 فعال کردن واژگان
29:36 گروه بندی
32:34 کجا واژگان را پیدا کنیم
35:18 تست کردن خود

فرستادن