گزارش ذخیره

مهاجرت به ایالات متحده: مسکن، تاریخچه اعتباری (در دانشگاه رویاییتون پذیرفته شوید)


کانال لینگومارینا کانال لینگومارینا
٧,١٨٠,٠٠٠ دنبال کننده ١٣٩٨/٠٢/١٨ (٤ سال قبل)

00:00 مقدمه
00:40 محل اقامت
01:45 ایمنی
05:58 منابع
07:01 تاریخچه اعتباری
08:30 ماشین گرفتن
11:33 بیمه سلامت
12:56 کجا خرید کنیم

فرستادن