گزارش ذخیره

آزمون اسپیکینگ آیلتس: راهنمای مبتدیان


کانال موفقیت در مکالمه کانال موفقیت در مکالمه
٢,٣٥٠,٠٠٠ دنبال کننده ١٤٠١/٠٢/٣١ (١ سال قبل)

00:00 خوش آمدی
00:25 مقدمه
02:01 ذهنیت آیلتس
02:40 آیلتس چیست؟
06:02 ارزیابی اسپیکینگ آیلتس
09:33 فرمت تست
13:11 قسمت 1
16:55 قسمت 2
22:09 قسمت 3
25:49 آماده شدن برای آزمون Speaking

فرستادن