گزارش ذخیره

قانون اول حرکت نیوتن برای کودکان


کانال درخشان بیاموزید کانال درخشان بیاموزید
١٨٤,٠٠٠ دنبال کننده ١٤٠١/١٢/٢٣ (١٠ روز قبل)

فرستادن

اصطلاحات برای کودکان
اصطلاحات برای کودکان
١٠ روز قبل
حشرات برای کودکان
حشرات برای کودکان
١٠ روز قبل