گزارش ذخیره

چه چیزی باعث عفونت قارچی می شود و چگونه از شر آنها خلاص شوید؟ - لیزبث دیمویزر - زبان انگلیسی


کانال تد کانال تد
١٨,٠٠٠,٠٠٠ دنبال کننده ١٤٠١/٠٤/٢٣ (١ سال قبل)

مطالب علمی و آموزشی کوتاه و مفید به زبان انگلیسی
فرستادن