گزارش ذخیره

20 اشتباه رایج در صحبت کردن: درس انگلیسی پیشرفته


کانال انگلیسی با ونسا کانال انگلیسی با ونسا
٤,٦٥٠,٠٠٠ دنبال کننده ١٤٠١/١٢/٠٦ (٩ ماه قبل)

فرستادن