گزارش ذخیره

70 واژه در مورد نظم و تمیز کاری: واژگان انگلیسی خود را گسترش دهید


کانال انگلیسی با ونسا کانال انگلیسی با ونسا
٤,٦٥٠,٠٠٠ دنبال کننده ١٣٩٧/١٢/١٧ (٤ سال قبل)

00:00 مقدمه
00:57 تخت را مرتب کن
01:47 اسکراب
02:46 خشکشویی
18:11 سوال

فرستادن