گزارش ذخیره

فضانوردان چگونه برای فضا آماده می شوند؟


کانال داگ و آموزش انگلیسی کانال داگ و آموزش انگلیسی
٦١٦,٠٠٠ دنبال کننده ١٤٠١/١٢/١٦ (٦ ماه قبل)

فرستادن