گزارش ذخیره

نوشتن رزومه به زبان انگلیسی - عبارات مکالمه


کانال کلاس انگلیسی 101 کانال کلاس انگلیسی 101
٧,١٤٠,٠٠٠ دنبال کننده ١٤٠١/٠٢/٢٣ (١ سال قبل)

00:00 مقدمه
00:46 من خوب هستم در
01:52 زبان ها
02:55 مثال ها

فرستادن