گزارش ذخیره

گرد و غبار از چه چیزی ساخته شده است؟ - مایکل ماردر


کانال تد کانال تد
١٨,٠٠٠,٠٠٠ دنبال کننده ١٣٩٧/٠٣/٠٣ (٥ سال قبل)

مطالب علمی و آموزشی کوتاه و مفید به زبان انگلیسی
فرستادن