گزارش ذخیره

گرامر انگلیسی و تمرین تلفظ جملات - مثال با esther


کانال شاو کانال شاو
١,٨٥٠,٠٠٠ دنبال کننده ١٤٠١/٠٩/٢٢ (١ سال قبل)

00:00 شروع تمرین گرامر انگلیسی
00:10 ضمیر موضوعی فعل ‘be’ تمرین دستور زبان انگلیسی
01:42 ضمیر موضوعی شکل منفی گرامر انگلیسی
03:32 ضمیر موضوعی فرم سوال گرامر انگلیسی
06:01 بررسی ضمیر موضوعی گرامر انگلیسی
07:50 What is it? What are they?

فرستادن