گزارش ذخیره

انگلیسی تجاری: مدیریت تعارض، قسمت 2 - آموزش زبان انگلیسی


کانال کانسیل بریتیش کانال کانسیل بریتیش
٥٧٣,٠٠٠ دنبال کننده ١٤٠٠/٠٩/٠٢ (٢ سال قبل)

00:00 مقدمه
00:35 نکته 3 خاص باشید
01:55 نکته 4 رویدادهای گذشته را مطرح نکنید

فرستادن