گزارش ذخیره

انگلیسی را با مستر بیست یاد بگیرید


کانال لینگومارینا کانال لینگومارینا
٧,١٨٠,٠٠٠ دنبال کننده ١٤٠١/١١/٢٧ (١ سال قبل)

00:00 نحوه یادگیری زبان انگلیسی با فیلم
01:37 آموزش زبان انگلیسی با مستر بیست
04:56 راهی بهتر برای بهبود زبان انگلیسی
06:59 آموزش لغات جدید با ویدیو مستر بیست

فرستادن