گزارش ذخیره

قدرت مخفی ایسلند - ژان باپتیست پی کوهل


کانال تد کانال تد
١٨,٠٠٠,٠٠٠ دنبال کننده ١٤٠٠/٠٥/٠٧ (٢ سال قبل)

مطالب علمی و آموزشی کوتاه و مفید به زبان انگلیسی
فرستادن