گزارش ذخیره

طرح مطالعه واژگان انگلیسی - روال یادگیری 30 روزه انگلیسی


کانال لینگومارینا کانال لینگومارینا
٧,١٨٠,٠٠٠ دنبال کننده ١٤٠١/١٠/٢٨ (٨ ماه قبل)

00:00 در این ویدئو
00:52 بهترین راه برای یادگیری کلمات جدید
04:01 جذاب ترین جنبه های یادگیری زبان
04:32 قانون شماره 2 در یادگیری زبان
05:06 روز 1
05:27 روز 2
07:02 روز 3
09:31 روز 4
11:00 روز 5
11:38 روز 6-30

فرستادن