گزارش ذخیره

اصطلاحات بیشتر کارت بازی - واژگان انگلیسی با جنیفر


کانال انگلیسی با جنیفر کانال انگلیسی با جنیفر
١,٠٥٠,٠٠٠ دنبال کننده ١٤٠٠/٠٨/١٣ (١ سال قبل)

00:00 مقدمه
00:45 Play your cards right
01:15 Poker face
02:06 The luck of the draw
02:45 In spades

فرستادن