گزارش ذخیره

C سخت و C نرم | تفاوت در چیست؟ | با مثال یاد بگیرید


کانال انگلیسی آسان کانال انگلیسی آسان
٣٣٠,٠٠٠ دنبال کننده ١٤٠١/٠٧/٠٤ (١ سال قبل)

00:00 مقدمه
00:19 Soft C
01:34 Hard C

فرستادن