گزارش ذخیره

عمیق ترین چاله ای که کسی تا به حال حفر کرده چیست؟


کانال داگ و آموزش انگلیسی کانال داگ و آموزش انگلیسی
٦١٦,٠٠٠ دنبال کننده ١٤٠٠/٠٦/٠٩ (٢ سال قبل)

00:00 مقدمه
00:57 سوراخ هایی برای سرگرمی
01:45 سوراخ هایی برای زندگی کردن
02:49 اب
04:05 عمیق ترین سوراخ
05:24 نتیجه

فرستادن