گزارش ذخیره

چگونه یک ایمیل غیررسمی به زبان انگلیسی بنویسیم (به راحتی!)


کانال پی او سی کانال پی او سی
١,٢١٠,٠٠٠ دنبال کننده ١٤٠١/٠٣/٢٤ (١ سال قبل)

00:00 مقدمه
00:53 عناصر یک ایمیل
01:30 برای کی داری می نویسی
02:35 نحوه شروع یک ایمیل غیر رسمی
03:02 نحوه پایان دادن به یک ایمیل غیر رسمی
04:10 هدف از ایمیل غیر رسمی چیست؟
11:58 بیا نامه بنویسیم
12:50 بیایید ایمیل را برنامه ریزی کنیم

فرستادن