گزارش ذخیره

مکالمه انگلیسی | 3 نکته در مورد استفاده از «used to» | انگلیسی را با اعتماد به نفس صحبت کنید


کانال آنگلو لینک کانال آنگلو لینک
١,٣٥٠,٠٠٠ دنبال کننده ١٤٠٠/٠٩/١٦ (٢ سال قبل)

00:00 مقدمه
01:01 نکته 1
03:52 نکته 2
04:30 نکته 3
06:29 خلاصه
07:00 تمرینات تصحیح خطا

فرستادن