گزارش ذخیره

50 فعل بی قاعده رایج در انگلیسی | درس گرامر و تلفظ


کانال 7 ای اس ال کانال 7 ای اس ال
٢,٢٢٠,٠٠٠ دنبال کننده ١٣٩٧/٠٣/٢٠ (٥ سال قبل)

فرستادن