گزارش ذخیره

چرخه های زمین چیست؟ | آهنگ چرخه های میلانکوویچ!


کانال کا ال تی کانال کا ال تی
١,٥٤٠,٠٠٠ دنبال کننده ١٤٠١/١٢/٢٤ (٨ ماه قبل)

فرستادن

یادگیری اعداد!
یادگیری اعداد!
٧ ماه قبل
ستاره ارندل (WHL0137-ls)!
ستاره ارندل (WHL0137-ls)!
٨ ماه قبل
علم زمین! برای کودکان
علم زمین! برای کودکان
٨ ماه قبل