گزارش ذخیره

چرخه های زمین چیست؟ | آهنگ چرخه های میلانکوویچ!


کانال کا ال تی کانال کا ال تی
١,٥٤٠,٠٠٠ دنبال کننده ١٤٠١/١٢/٢٤ (٧ روز قبل)

فرستادن

آیا این مشتری است!؟
آیا این مشتری است!؟
٣ روز قبل