گزارش ذخیره

100 فعل با زمان گذشته متداول در زبان انگلیسی | واژگان انگلیسی را باید بدانید


کانال استودیو جیمز کانال استودیو جیمز
٥٧٤,٠٠٠ دنبال کننده ١٤٠١/٠٧/٢٦ (١ سال قبل)

فرستادن