گزارش ذخیره

روال روزانه به زبان انگلیسی | مکالمه انگلیسی خود را بهبود بخشید


کانال شاو کانال شاو
١,٨٥٠,٠٠٠ دنبال کننده ١٤٠٢/٠١/٠٩ (٨ ماه قبل)

فرستادن