گزارش ذخیره

چگونه نورمن ها تاریخ اروپا را تغییر دادند - مارک رابینسون


کانال تد کانال تد
١٨,٠٠٠,٠٠٠ دنبال کننده ١٣٩٧/٠٥/١٨ (٥ سال قبل)

مطالب علمی و آموزشی کوتاه و مفید به زبان انگلیسی
فرستادن