گزارش ذخیره

از تکرار این کلمات در مکالمه روزانه انگلیسی خودداری کنید - از این کلمات جایگزین استفاده کنید


کانال انگلیسی با لوسی کانال انگلیسی با لوسی
٨,٨٩٠,٠٠٠ دنبال کننده ١٣٩٩/٠٥/١٥ (٣ سال قبل)

00:00 مقدمه
00:37 Skillshare
05:05 No
08:07 Sorry
09:59 Thank you
11:31 Extra effort
12:52 Its okay

فرستادن