گزارش ذخیره

انگلیسی صحبت کنید - از این 250 کلمه انگلیسی برای ارتقاء سطح صحبت کردن خود در مکالمات استفاده کنید


کانال استودیو جیمز کانال استودیو جیمز
٥٧٤,٠٠٠ دنبال کننده ١٤٠١/٠٧/٠٢ (١ سال قبل)

فرستادن