گزارش ذخیره

20 عبارت مفید برای صحبت در مورد روتین های روزانه: واژگان ضروری


کانال موفقیت در مکالمه کانال موفقیت در مکالمه
٢,٣٥٠,٠٠٠ دنبال کننده ١٤٠٢/٠١/٠٥ (١١ ماه قبل)

00:00 معرفی
00:27 خوش آمدی
01:16 چگونه در مورد کارهای روزمره صحبت کنیم
03:42 روال های رایج
07:05 چگونه ایده های خود را پیوند دهید
09:44 دوره آنلاین رایگان

فرستادن