گزارش ذخیره

آیا حیوانات می توانند با انواع دیگر حیوانات دوست شوند؟


کانال داگ و آموزش انگلیسی کانال داگ و آموزش انگلیسی
٦١٦,٠٠٠ دنبال کننده ١٤٠١/٠٣/٠٢ (١ سال قبل)

00:00 مقدمه
01:07 آیا آنها دوست هستند
02:55 همیاری

فرستادن

آیا سگ ها عرق می کنند؟
آیا سگ ها عرق می کنند؟
١١ ماه قبل