گزارش ذخیره

"Going to" آینده در مقابل حال استمراری - یادگیری زمان های انگلیسی (درس 7)


کانال آنگلو لینک کانال آنگلو لینک
١,٣٥٠,٠٠٠ دنبال کننده ١٣٩٠/٠٨/٠٤ (١٢ سال قبل)

01:10 فرمولاسیون
01:49 کاربرد: «Going to»
03:13 کاربرد: نشانگر زمان کنونی پیوسته + آینده
05:10 مقایسه
06:43 در دیالوگ
08:10 جدول زمانی
09:46 تمرینات اشتباهات رایج
12:16 خلاصه
13:43 بعدش چی...

فرستادن